Zmluvy


Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.21-2016-OV-2016.pdf

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 309235-2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 309235-2019

Zmluva o zriadení bežného účtu na vyplatenie podpory (dotačný účet) číslo SK63 3000 0000 0000 0030 9243

Úverová Zmluva č. 309235-2019

Zmluva o NFP 7.4  Večelkov 074BB220059 

Zmluva o dielo Asfaltovanie

Zmluva o Dielo KD

DODATOK č. 2 k ZoD č. 21 - 2016 - OV - 2016

Zmluva DCOM

Zmluva o dielo VO.

Zmluva o zriadení CP

Kupna_zmluva_Fotovoltika

Zmluva o poskytnutí NFP č.ZV02066 

Zmluva Jozef Nosáľ

Zmluva o službách č. 21/2017  

Dohoda o zmene zmluvy o službách č. 21/2017
Dátum poslednej aktualizácie: 2019-10-11 15:28:34

Dátum vytvorenia: 2019-10-11 15:28:34

Technický prevádzkovateľ


Gemernet s.r.o.

Májová č. 312

980 42, Rimavská Seč

IČO: 45 858 306

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Večelkov


Obecný úrad

Večelkov 156

980 34, Večelkov

IČO: 649741

E-mail: obecvecelkov@post.sk

Tel.: 047/569 12 19

vecelkov.sk

Kalendár