Verejná tabuľa


20210909_Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Zmena_palivovej_zakladne_-_KD_Vecelkov.

KD_Vecelkov_-_UK_-_vykaz_vymer.

Príloha_Záväzná_časť

ÚPN VÚC BBK - ZaD52020, Oznámenie o SD

GRAFICKA časť - informácia.

Sprievodná správa.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Harmonogram zberu 2021 v obci Večelkov

Návrh na kontrolnej činnosti HKO Večelkov

Final_Výzva na predloženie ponuky_Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 

20200312_-_Vecelkov_cesty_vetva_A_vytlky_jarky,B,C_new.pdf 

VO_ Výzva na predloženie ponuky_PD.


PHSR Večelkov

PK_infografika_letakDátum poslednej aktualizácie: 2021-09-09 12:10:42

Dátum vytvorenia: 2021-09-09 12:10:42

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Večelkov


Obecný úrad

Večelkov 156

980 34, Večelkov

IČO: 649741

E-mail: obecvecelkov@post.sk

Tel.: 047/569 12 19

vecelkov.sk

Kalendár