Verejná tabuľa


Verejná vyhláška.

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum - Menovanie zapisovateľa.

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou.

REFERENDUM 2023.

Referendum-Informácie pre voliča.

Rozhodnutie_o_vyhlásení_referenda_ 2022_362.

uverejnenie_výsledkov.

Výsledky komunálnych volieb

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva.

OZNAMENIE_o_rozsahu_vykonu_funckie_starostu.

Spojené voľby 2022

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Oznámenie.

Plagat-A3-publicita

20210909_Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Zmena_palivovej_zakladne_-_KD_Vecelkov.

KD_Vecelkov_-_UK_-_vykaz_vymer.    KD_Vecelkov_-_Schema_zapojenia_zdroja_tepla_1295.
KD_Vecelkov_-_UK_-_TECHNICKA_SPRAVA.   KD_Vecelkov-_1NP_299.  KD_Vecelkov-_2NP_300.

Príloha_Záväzná_časť

ÚPN VÚC BBK - ZaD52020, Oznámenie o SD

GRAFICKA časť - informácia.

Sprievodná správa.

Odvoz smetí harmonogramy_2022.

Návrh na kontrolnej činnosti HKO Večelkov

Final_Výzva na predloženie ponuky_Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 

20200312_-_Vecelkov_cesty_vetva_A_vytlky_jarky,B,C_new.pdf 

objednávka EEP

VO_ Výzva na predloženie ponuky_PD.


PHSR Večelkov  - Uznesenie č.92 

PK_infografika_letakDátum poslednej aktualizácie: 2022-12-12 09:40:21

Dátum vytvorenia: 2022-12-12 09:40:21

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Večelkov


Obecný úrad

Večelkov 156

980 34, Večelkov

IČO: 649741

E-mail: obecvecelkov@post.sk

Tel.: 047/569 12 19

vecelkov.sk

Kalendár