Verejná tabuľa


ÚRVV-_Regionálna_optická_sieť_Medveš,_Gem.Jablonec 

Zverejnené 6.9.2023

PHSR Večelkov_2021_2030

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

VOĽBY do Národnej rady SR 2023

Informácie_pre_voliča.

Vvyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

verejná_vyhláška

Výpočet_miery_triedenia_2022

uverejnenie_výsledkov

Výsledky komunálnych volieb

Zámer.

KPSS_-_Večelkov.

Plagat-A3-publicita

Miera_separácie_2021

20210909_Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Zmena_palivovej_zakladne_-_KD_Vecelkov.

KD_Vecelkov_-_UK_-_vykaz_vymer.    KD_Vecelkov_-_Schema_zapojenia_zdroja_tepla_1295.
KD_Vecelkov_-_UK_-_TECHNICKA_SPRAVA.   KD_Vecelkov-_1NP_299.  KD_Vecelkov-_2NP_300.

Príloha_Záväzná_časť

ÚPN VÚC BBK - ZaD52020, Oznámenie o SD

GRAFICKA časť - informácia.

Sprievodná správa.

Návrh na kontrolnej činnosti HKO Večelkov

Final_Výzva na predloženie ponuky_Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 

20200312_-_Vecelkov_cesty_vetva_A_vytlky_jarky,B,C_new.pdf 

objednávka EEP

VO_ Výzva na predloženie ponuky_PD.

PHSR Večelkov  - Uznesenie č.92 

PK_infografika_letakDátum poslednej aktualizácie: 2023-09-26 15:13:32

Dátum vytvorenia: 2023-09-26 15:13:32

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Večelkov


Obecný úrad

Večelkov 156

980 34, Večelkov

IČO: 649741

E-mail: obecvecelkov@post.sk

Tel.: 047/569 12 19

vecelkov.sk

Kalendár